uchwała nr 110/2008

z dnia 24-06-2008 Senatu UŚ w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009