uchwała nr 109/2008

z dnia 24-06-2008 Senatu UŚ w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów biofizyka.

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009