Uchwała nr 108/2008

z dnia 24-06-2008 Senatu UŚ w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 25/2006 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 32/2009 * Uchwała nr 43/2009 * Uchwała nr 81/2011 *

Akty uchylające: Uchwała nr 110/2012

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009