uchwała nr 107/2008

z dnia 24-06-2008 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2008.

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009