uchwała nr 106/2008

z dnia 24-06-2008 Senatu UŚ w sprawie zmiany Regulaminu obrad senatu.
Treść:

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009