uchwała nr 105/2008

z dnia 27-05-2008 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 69/2007 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009