uchwała nr 103/2008

z dnia 27-05-2008 Senatu UŚ w sprawie trybu postępowania o nadanie tytułu "Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego".
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 26/2016 * Uchwała nr 81/2021 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Zmodyfikował: ns, 26.03.2021

Wprowadził: mb, 01.04.2009