Rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie najemcy bufetu na Wydziale Nauk o Ziemi

Rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie najemcy bufetu na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul Będzińskiej 60

Treść protokółu


Dostarczył: Mirosław Kondla