Polecenie służbowe

z dnia 15-06-2009 Kanclerza UŚ dotyczące wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowanych procedur udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim..
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 17.07.2009