Pismo okólne nr 9/2020

z dnia 20-11-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 25.11.2020