Pismo okólne nr 8/2020

z dnia 08-09-2020 Rektora UŚ w sprawie powołania Komisji do spraw kształcenia na odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach..
Treść:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 09.09.2020