Pismo okólne nr 8/2014

z dnia 10-09-2014 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015..
Treść:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: dk, 16.09.2014