Pismo okólne nr 7/2021

z dnia 24-11-2021 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2021/2022.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 26.11.2021