Pismo okólne nr 7/2014

z dnia 17-07-2014 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów o dzieło i przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 1/2010 *

Akty uchylające: Pismo okólne nr 6/2018

Tekst jednolity:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 26.09.2018

Wprowadził: ns, 23.07.2014