Pismo okólne nr 6/2021

z dnia 30-09-2021 Rektora UŚ w sprawie określenia obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru umowy o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Pismo okólne nr 10/2018 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: mb, 30.09.2021