Pismo okólne nr 5/2021

z dnia 07-07-2021 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 3/2021 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 08.07.2021