Pismo okólne nr 5/2020

z dnia 07-12-2020 Prorektora ds. Nauki i Finansów w sprawie należytego przechowywania danych i dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Treść:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 08.12.2020