Pismo okólne nr 5/2020

z dnia 11-05-2020 Rektora UŚ w sprawie nadania upoważnień do rozstrzygnięć w przedmiocie przyznawania zapomóg z funduszu stypendialnego.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 14.05.2020