Pismo okólne nr 4/2021

z dnia 03-11-2021 Prorektora ds. Nauki i Finansów w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty i zadania finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: dk, 04.11.2021