Pismo okólne nr 4/2021

z dnia 01-06-2021 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Mateusz Ponicki

Wprowadził: dk, 01.06.2021