Pismo okólne nr 4/2020

z dnia 24-09-2020 Prorektora ds. Nauki i Finansów w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 08.12.2020