Pismo okólne nr 4/2020

z dnia 16-04-2020 Rektora UŚ w sprawie powołania Międzykomisyjnego zespołu do spraw opracowania kryteriów kluczowych procesów kadrowych.
Treść:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 17.04.2020