Pismo okólne nr 4/2014

z dnia 20-05-2014 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 2/2013 * Pismo okólne nr 7/2013 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 27.05.2014