Pismo okólne nr 3/2020

z dnia 24-09-2020 Prorektora ds. Nauki i Finansów w sprawie obiegu faktur elektronicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 29.09.2020