Pismo okólne nr 3/2020

z dnia 09-03-2020 Rektora UŚ w sprawie określenia procedury postępowania poprzedzającej złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora i wniesienia opłaty za jej przeprowadzenie..
Treść:

Dostarczył: Agnieskzka Krzan

Wprowadził: dk, 11.03.2020