Pismo okólne nr 3/2014

z dnia 19-05-2014 Rektora UŚ w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2014.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 27.05.2014