Pismo okólne nr 2/2021

z dnia 13-05-2021 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów UŚ w sprawie ujednolicenia formuły wpisu w suplemencie do dyplomu dla absolwentów, którzy uzyskali przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela..
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 14.05.2021