Pismo okólne nr 2/2021

z dnia 15-04-2021 Rektora UŚ w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych oraz ustanowionych Funduszy celowych w perspektywie 2014 – 2020, obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 20.04.2021