Pismo okólne nr 2/2020

z dnia 10-03-2020 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie składania wniosków o dofinansowanie przez pracowników jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach programu Horyzont 2020 (w tym ERC Grants) oraz innych programów Komisji Europejskiej. .
Treść:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 12.03.2020