Pismo okólne nr 2/2020

z dnia 05-02-2020 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 16/2019 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 23/2021

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 05.02.2020