Pismo okólne nr 12/2014

z dnia 19-11-2014 Rektora UŚ w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Karty Nauczyciela Akademickiego.
Treść:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 28.11.2014