Pismo okólne nr 12/2013

z dnia 12-08-2013 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat).
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 11/2011 *

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 28.08.2013