Pismo okólne nr 1/2021

z dnia 15-04-2021 Prorektora ds. Nauki i Finansów w sprawie zasad dokumentowania gratyfikacji dla osób biorących udział w badaniu oraz wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych projektów badawczych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 16.04.2021