Pismo okólne nr 1/2020

z dnia 17-02-2020 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie składania przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie, w ramach programów i konkursów objętych pomocą de minimis.
Treść:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 18.02.2020