Pismo okólne nr 1/2017

z dnia 14-02-2017 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków krajowych i międzynarodowych na lata 2014–2020.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 16.02.2017