Pismo okólne nr 1/2014

z dnia 03-07-2014 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UŚ w sprawie: zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007–2013.
Treść:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 16.07.2014