Pismo okólne nr 1/2014

z dnia 10-01-2014 Rektora UŚ zmieniające pismo okólne w sprawie powołania stałej Komisji ds. zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających tytułu profesora, a posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego.
Treść:

Akty zmienione: *Pismo okólne nr 4/2013 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 14.01.2014