Pismo okólne nr 11/2014

z dnia 17-11-2014 Rektora UŚ w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Pismo okólne nr 9/2012 * Pismo okólne nr 10/2012 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 20.11.2014