Pismo okólne nr 11/2013

z dnia 02-08-2013 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 28.08.2013