Pismo okólne nr 10/2020

z dnia 28-12-2020 Rektora UŚ w sprawie określenia procedury zawierania i rejestrowania umów z recenzentami powołanymi w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego.
Treść:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 12.01.2021