Pisma okólne Rektora

 • w sprawie ustalenia wzorów kwestionariuszy skróconych do wniosków o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających tytułu naukowego
 • w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie urlopu zdrowotnego
 • w sprawie wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006
 • w sprawie zamawiania dostaw oraz zlecania usług i napraw w Uniwersytecie Śląskim poprzez Dział Aparatury i Zaopatrzenia
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
 • w sprawie zmiany terminów zgłaszania potrzeb w zakresie usług poligraficznych realizowanych w ramach planu wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zasad umieszczania w obiektach Uczelni wszelkiego rodzaju plakatów ,ogłoszeń , informacji uniwersyteckich itp., a także materiałów reklamujących bądź organizowania stoisk informujących o działalności osób i instytucji z zewnątrz
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004
 • w sprawie zmiany terminów zgłaszania potrzeb w zakresie usług poligraficznych realizowanych w ramach planu wydawniczego Redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego