Pisma okólne Rektora

 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie ustalenia wzoru druku "Zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich"
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2017
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie powołania Zespołu ds. Dydaktyki Akademickiej
 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumień o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób bez tytułu naukowego profesora
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów