Pisma okólne Rektora

 • w sprawie zamawiania dostaw oraz zlecania usług i napraw w Uniwersytecie Śląskim poprzez Dział Aparatury i Zaopatrzenia.
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003.
 • w sprawie terminów składania wniosków na usługi poligraficzne realizowane w ramach planu wydawniczego Redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu
 • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie zmiany prowadzenia rejestrów udzielonych zamówień publicznych.
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów.
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2001/2002.
 • w sprawie zmiany trybu zamawiania wyposażenia i materiałów tj. mebli biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów elektrycznych, oświetleniowych, aparatów telefonicznych i innych artukułów w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
 • wprowadzające zmianę w piśmie okólnym w sprawie prowadzenia rejestrów udzielonych zamówień publicznych.
 • w sprawie trybu zamawiania wyposażenia i materiałów tj. mebli biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, artykutów elektrycznych, oświetleniowych, aparatów telefonicznych i innych artykułów w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
 • dotyczące możliwości rozszerzenia badań okresowych o badania mammograficzne dla kobiet i gruczołu krokowego dla mężczyzn.