Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych; „Festival of Art and Independent Games” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na pełnienie funkcji specjalist, JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry przez ucziów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2


Dostarczył: Anna Smolarek