Obwieszczenie

z dnia 28-09-2009 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 30.09.2009