Obwieszczenie

z dnia 12-10-2021 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Mateusz Ponicki

Wprowadził: dk, 13.10.2021