Obwieszczenie

z dnia 01-07-2021 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 374/2019 * Uchwała nr 417/2019 * Uchwała nr 474/2020 * Uchwała nr 496/2020 * Uchwała nr 513/2020 * Uchwała nr 557/2020 * Uchwała nr 68/2021 * Uchwała nr 141/2021 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 02.07.2021