Obwieszczenie

z dnia 16-07-2021 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 21.07.2021