Obwieszczenie

z dnia 28-06-2021 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 29.06.2021