Obwieszczenie

z dnia 21-01-2021 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 27.01.2021